Phần miềm điện thoại ViViCall

Hệ thống Windows 32-bit

Mô tả sản phẩm:

Bất cứ chúng tôi cách xa bao nhiêu, ViViCall sẽ giảm khoảng cach cho chúng tôi. Chỉ cần một tài khoản ViViCall, chúng tôi sẽ có thẻ lên lạc đơn giản. Phong cách giao diện đơn giản, rõ ràng và hiệu ứng âm thanh mượt mà, hỗ trợ kỹ thuật về phía bạn.


Đọc trước tải và láp đạt :

Cuộc gọi trả phí:Quay số trực tiếp gọi điện thoại di động và điện thoại cố định giá rẻ cho toán thé giới  

Nhiều Session: Tạo phòng chat, hỗ trờ nhiều người chat nhau 

Danh bạ: tất cả số liên lạc của bạn, tìm kiếm tức thời, tìm kiếm dễ dàng và bắt đầu cuộc gọi 

Nhật ký: ghi lịch sử cuộc gọi của phần mềm ViViCall

 

Đọc trước tải và láp đạt :

1. Sau khi cài đặt thành công ,click đúp phần mềm sẽ pop-up cửa sổ xác nhận, vui lòng nhập vào"Tải khoản "và"mật khẩu".  

"Tên"và"mật mã"đều là tài khoản và mật mã đăng ký trên trang web chính thức của ViViCall. 

Ví dụ: Mã quốc gia + số điện thoại, ví dụ, Trung Quốc 8613812345678.


2. Quy tác quay số :

Mã quốc gia  +(mã vùng)  + số điện thoại 

Ví dụ, Trung Quốc Điện thoại di động 8613812345678

       

Lưu ý: Quy tác gọi điện thoại địa phương và quốc tếgiống nhau, trước mã vùng không cần số 0, khi không có mã sẽ được bỏ qua


3. thêm số liên lạc, cứu "ID hoặc số" :

Mã quốc gia   +(mã vùng) +số điện thoại, 

Ví dụ, Trung Quốc Điện thoại di động 8613812345678

       


Tải xuống ngay Hoặc Trở vè