ViViCall Phone


Điện thoại ViVicall là phần mềm điện thoại di động áp dụng trên toàn thé giới, cuộc gọi miễn phí giữa người sử dụng ViVIcall, VoIP và gọi Callback ba tính năng gọi điện thoại. Dễ sử dụng, bất cứ lúc nào, gọi điện thoại di động và điện thoại cố định cho người thân, bạn bè ở các nước ngoại bất cứ lúc nào và nơi nào trên toàn thé giới.
Ba loại tính năng cuộc gọi:

1. Diện thoại miễn phí

Giữa 2 người sử dụng ViVicall đều online, chọn "cuộc gọi miễn phí"(yêu cầu kết nối mạng 3G/4G/WiFi)


2. VoIPCall

Điện thoại gọi trức tiếp cho điện thoại cố định và điện thoại di động,cước phí rẻ hơn cuộc gọi Callback (được gọi là vị trí chỉ tính thuế).

Chất lượng cuộc gọi ổn định, rõ ràng,không phí lưu lượng mạng.


3.CallBack

Dòng quay số sử dụng mạng điện thoại truyền thống để kết nối với bên gọi điện và bên được gọi, và có thể được sử dụng bình thường mà không cần Wi-Fi hoặc mạng xấu.

trong trương hợp sử dung không cần mạngWiFi hoặc mạng 3G Sử dụng mang GPRS sẽ thực hiện đu, mỗi cuộc gọi chiếm ít hơn 1KB.
  Danh bạ Internet, hiển thị danh sách bạn bè, xem ngay lập tức, hãy gọi bạn bè trực tuyến.


 

Các tính năng

  • Cuộc gọi miễn phí giữa người sử dụng ViViCall. 
  • Cước phí rẻ.
  • Kiểm trả tiền tài khoàn.
  • Danh bạ Internet.
  • Giữ cuộc gọi, tắt tiếng, loa.
  • Gọi chiếm ít lưu lượng mạng.
  • Cuộc gọi rõ ràng, lần lượt cao.

Sử dụng phương thức quay số:

Khi gọi điện thoại nội địa và điện thoại quốc tế có thẻ bấm bàn phím quay số hoặc chọn só trong danh bạ.

Quy tác quay số: mã quốc gia + mã địa phưng + số điện thoại,  ví dụ: 844123456

Lưu ý: Khi quay số điện thoại nội hạt, hãy nhập số điện thoại không có mã vùng. Khi quay số cuộc gọi quốc tế, số 0 ở trước số khu vực phải được xóa.


OS:

  • Android 2.2+
  • IOS 8.0+