CHINA 120Min

1,5 dollar/tháng

Gói Trung Quốc hàng tháng 120 phút, người dùng có thể gọi điện thoại phí cuộc gọi giá rẻ Trung Quốc đại lục. gọi điện thoại Internet (VoIPCall) hàng tháng 120 phút (không bao gồm CallBack), giới hạn cuộc gọi Trung Quốc đại lục, rẻ hơn so với giá bình thường.

Gói Trung Quốc hàng tháng 120 phút:

  •  120 phút, chỉ áp dụng cho điện thoại Internet
  •  Gọi điện thoại cố định hoặc điện thoại di động Trung Quốc


Miễn phí:
Cuộc gọi ViViCall (miễn phí), cuộc gọi miễn phí giữa người sử dụng, cuộc gọi không giới hạn

Lưu ý:  
Mỗi tài khoản chỉ có thể được mua tại cùng một thời điểm một gói, một gói chỉ có thể được sử dụng một lần một tháng.

Làm thế nào để mua: Xin vui lòng tải APP điện thoại di động, bạn có thể mua sau khi nạp tiền.