U.S. & CANADA 360Min

  9 dollar/tháng

Gói 360 phút Mỹ & Canada, người dùng có thể gọi tỷ lệ cuộc gọi giá rẻ cho điện thoại cố định hoặc điện thoại di động Mỹ và Canada. Gọi điện thoại internet(VoIPCall) hàng tháng 360 phút (không bao gồm CallBack), giới hạn cuộc gọi Hoa Kỳ, Canada, hai nước (không bao gồm Hawaii và Alaska), rẻ hơn so với giá bình thường.

Gói 360 phút US & Canada bao gồm:

  • 360 phút, chỉ áp dụng cho điện thoại Internet
  • Gọi điện thoại cố định hoặc điện thoại di động Mỹ và Canada


Miễn phí:
Cuộc gọi ViViCall (miễn phí), cuộc gọi miễn phí giữa người sử dụng, cuộc gọi không giới hạn

Lưu ý:  

Mỗi tài khoản chỉ có thể được mua tại cùng một thời điểm một gói, một gói chỉ có thể được sử dụng một lần một tháng.

Làm thế nào để mua: Xin vui lòng tải APP điện thoại di động, bạn có thể mua sau khi nạp tiền.